Start

 

 

 

Välkommen till GBH Miljörätt

 

GBH Miljörätt är en liten juristbyrå med stor kunskap i miljörätt. Min affärsidé är att med lagens hjälp arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att bistå enskilda, miljöorganisationer, myndigheter och företag inom miljörätt och plan- och bygglagstiftning.

Miljörätt är ett omfattande och föränderligt rättsområde som kräver specialistkunskaper. Även EU:s miljölagstiftning ingår som en del av den svenska miljörätten. Till detta kommer miljödomstolarnas praxisutveckling som också den ständigt förändrar rättsläget. Jag har mångårig erfarenhet och kan bistå med allt från utbildning till företräde inför domstol. Förutom att jag fungerat och fungerar som juridiskt ombud i svenska domstolar (mark- och miljödomstolar och förvaltningsdomstolar) har jag också erfarenhet från EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

 

Jag ingår i nätverket SERL (Swedish Earth Rights Lawyers), ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens Rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. 

  

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.