Mitt bolag

Skriv ut

 

 GBH Miljörätt är ett enkvinnoföretag som drivs av mig, Gunilla Högberg Björck.

 

Jag tog min jur.kand examen år 1990 och har sedan dess arbetat som jurist med specialisering i miljörätt. I många år var jag anställd vid Juridicum i Uppsala och undervisade då i ämnet både där och vid andra universitet och högskolor. Jag har även bland annat arbetat som jurist för  Naturskyddsföreningens rikskansli i två omgångar och har erfarenhet av arbete med förorenad mark från min tid hos Länsstyrelsen i Uppsala. 

Mitt första mål som juridiskt ombud i miljöärenden hade jag år 1998 och sedan 1 april år 2009 driver jag GBH Miljörätt på heltid och har hela Sverige som mitt geografiska område. Jag företräder miljöorganisationer och privatpersoner i miljömål och arbetar enbart på ”den gröna sidan”. De ärenden och de miljömål jag fungerat som juridiskt ombud i under åren har rört allt från hamnar, vägar, flygplatser, detaljplaner, hälsoolägenheter, artskydd och talerätt. Under senare år har jag anlitats som ombud i flera gruvärenden som Norra Kärr, Havsmon, Vindfall/Sörtärnan, Österlen, Zinkgruvan, Jugansbo och Laver.  Det har också blivit ett antal mål om täktverksamheter varav det mest kända är Bungemålet på Gotland. 

 

 

Jag har kontor i Enköping, men tar mig om möjligt gärna till dig för ett möte.

 

 

 

 

Tags: